Skip to Main Content Imagen con enlace a nueva ventana
Biblioteca UV

Mendeley: Guia d'ús

Et mostrem ​com ​usar Mendeley: crea la teua biblioteca personal, genera cites bibliogràfiques i la teua bibliografia en un sol clic

Crear carpetes

A mesura que vas afegint documents al teu compte, necessites organitzar-los creant carpetes.

Pots fer-ho de dues maneres:

  • Des del menú superior en la icona "Create a new folder"
  • Al final del llistat de carpetes, tens la opció de crear una nova carpeta amb "Create folder"

undefined

Pots crear subcarpetes col·locant-te baix de la carpeta que selecciones com a principal i clicant en la icona "Create a new folder".

undefined

Afegir referències a una carpeta

Per a moure les referències a una carpeta, només has de seleccionar-les, arrossegar-les amb el ratolí i soltar-les en la carpeta que vulgues:

 

    Pots guardar una mateixa referència en vàries carpetes, la referència no es duplica.

Crear grups

Pots crear grups privats i públics d'un màxim 100 membres en cada grup (25 en versió la gratuïta).

​  Grupos en mendeley    

     Si utilitzes els grups públics de Mendeley, has de tindre en compte que

Els grups públics desapareixen

Si ja eres usuari de Mendeley i has creat grups públics, has de saber  que aquest tipus de grups desapareixeran pròximament. S'eliminaran totes les pàgines de grups públics, inclosos els grups amb invitació, la cerca de grups en Mendeley i les metadades i referències associades als grups.

Si en tens algun creat i t'interessa la informació emmagatzemada en ell, et recomanem que crees un nou grup privat i hi passes les referències que tens en el grup públic.

  1. Marca les referències a exportar
  2. Després selecciona el botó "Exportar" i selecciona l'opció de format BibTeX 
  3. Afegeix aquest arxiu BibTeX al teu compte

Tin en compte que els grups privats continuaran estant disponibles a través de Mendeley Desktop i Mendeley Reference Manager.

Favorits

Per a afegir les teues referències a "favorits" només has de clicar en l'estrela que apareix a l'esquerra de cada referència:

undefined

 

Buscar duplicats

Quan afegeixes referències a Mendeley des de diferents fonts, pot donar-se el cas que estiguen duplicades. Per a saber si tens duplicats, des de la ferramenta Tools -> Check for Duplicates,  pots trobar els registres que coincideixenUna vegada detectats hi ha dues opcions:

1. Les referències són semblants però no són iguals, en aquest cas seleccionem Not a Duplicate;

2. Les dues referències són iguals: aleshores apareixerà el botó Merge Document en el panell dret i en clicar-lo, deixarà només una referència.

undefined

Watch Folders

Mendeley   permet configurar  l'opció  de vigilar una  o  diferents carpetes,  de  forma  que  quan detecte  un  arxiu PDF en  eixa  carpeta  l'importe  automàticament.
Per a activar aquesta opció podem fer-ho des de menú 'File' → 'Watch Folder...' o amb la icona  'Add' → 'Watch Folder'. En la finestra d'opcions has de marcar la carpeta o carpetes que desitges que Mendeley "vigile" i accepta. A partir d'aquest moment els documents que  es depositen en aquestes carpetes s'incorporaran, de forma automàtica, a la nostra col·lecció.

Watch Folder

Esborrar carpetes, grups i referències

Si esborres una  referència, s'esborrarà de totes les ubicacions, en el cas de tindre-la guardada en diferents carpetes. 

Si el que vols és llevar una referència d'una carpeta determinada, l'opció que has d'utilitzar és "remove from folder", i la conservaràs en "all documents".

Borrar registros y carpetas en mendeley

Licencia de Creative Commons
Este obra cuyo autor es Servei de Biblioteques i Documentació. Universitat de València está bajo una licencia de Reconocimiento-NoComercial-CompartirIgual 4.0 Internacional de Creative Commons.