Skip to Main Content Imagen con enlace a nueva ventana
Biblioteca UV

Gestió de dades d'investigació

Guia amb informació rellevant i enllaços útils per a la gestió i tractament de les dades d'investigació.

Depositar a ZENODO

Aspectes a tenir en compte:

  1. El depòsit de documents a Zenodo es fa mitjançant el auto-arxiu per part del personal investigador.
  2. Si l'investigador publica en Zenodo el registre és visible immediatament. No obstant això, si publica en la Comunitat, ha d'esperar que el validador ho accepte.
  3. Si un dataset es rebutja en la Comunitat, queda visible en Zenodo.
  4. No es poden modificar, editar o eliminar fitxers una vegada publicat el dataset. Zenodo assigna un DOI immediatament. No obstant això, Zenodo ofereix un termini d'una setmana per a eliminar el registre. Passat aquest termini, qualsevol modificació del fitxer requereix pujar una nova versió, però sense eliminar l'anterior
  5. Zenodo accepta fins a 50GB per dataset i es permeten depositar múltiples datasets en la comunitat. Si es requereix pujar un dataset de major grandària s'ha de contactar amb suport: https://zenodo.org/support.

Per a identificar-se, es pot utilitzar usuari-contrasenya o l'identificador ORCID:

Identificar-se a Zenodo

 

 

Una vegada identificat, es pot introduir un nou document des de la barra superior o des del botó verd que es troba a la dreta

Nou document

S’obri un formulari on descarregar els arxius i on cal anar omplint els diversos camps. Alguns són obligatoris, altres són optatius.

Descarregar arxius

Els camps obligatoris, marcats amb un asterisc roig, són: la data de publicació, el títol, els autors i la descripció. Altres camps aconsellables, encara que no obligatoris, són el DOI, la versió o l'idioma.

Camps obligatoris

Cal triar el tipus de llicència Creative Commons i els drets d'accés (obert, embargat, restringit...)

Llicències

Els camps referents al finançament o a altres identificadors dels documents, són optatius, encara que recomanables:

Finançament

Finalment, el treball es pot guardar per a continuar més tard (botó “Save”), o bé publicar-lo si és definitiu (botó "Publish"). També hi ha la possibilitat d'eliminar-lo amb el botó roig "Delete".

També es poden depositar els datasets dins d'una comunitat concreta. En el cas de la Universitat de València, per a conjunts de dades superiors a 512 MB i fins a 50 GB, com que el repositori institucional RODERIC no té la capacitat suficient, es recomana dipositar-los a la comunitat de ZENODO "Universitat de València".

En aquest cas, una vegada identificat, cercar en Communities: universitat_valencia i entrar a la comunitat clicant sota "View":

S’obri la pàgina de la comunitat de la Universitat de València amb el llistat dels darrers depòsits introduïts. Clicar sota el botó verd "New upload"situat a la dreta de la pàgina:

Com en el cas anterior, s’obri un formulari on descarregar els arxius i on cal anar omplint els diversos camps. La diferència és que apareix el nom i el distintiu de la comunitat en l’apartat “communities”:

La manera d’introduir dades és la mateixa que en el cas de no trobar-se dins de cap comunitat, només canvia que, en aquest cas, la biblioteca rep una notificació i cal que revise i aprove el document.

Licencia de Creative Commons
Este obra cuyo autor es Servei de Biblioteques i Documentació. Universitat de València está bajo una licencia de Reconocimiento-NoComercial-CompartirIgual 4.0 Internacional de Creative Commons.