Skip to Main Content Imagen con enlace a nueva ventana
Biblioteca UV

Gestió de dades d'investigació

Guia amb informació rellevant i enllaços útils per a la gestió i tractament de les dades d'investigació.

Metadades

Per a poder identificar i localitzar les dades d’investigació, és necessari descriure-les mitjançant la utilització de metadades. Les metadades bàsiques són:

  • Autor, títol, data de publicació

  • Identificador únic (DOI, Handle)

  • Llicència perquè puguen ser re-utilitzats

  • Format de l'arxiu (CSV, txt, SAv, etc.)

  • Descripció del conjunt de dades

  • Paraules clau

  • Descripció de les variables que les componen

  • Informació sobre el finançament si fora el cas

Normalment, cada disciplina acadèmica té iniciatives en què es descriuen els esquemes de metadades que han de ser utilitzats per a una correcta descripció, interpretació i reutilització de les dades d'investigació. Es poden consultar a:

També existeixen esquemes genèrics, com és el cas del Dublin Core. Dublincoregenerator és l'eina que permet generar les metadades seguint aquest esquema.

Tanmateix, si les dades d’investigació es dipositen a un repositori, no cal assignar metadades perquè s'utilitzarà l'esquema descriptiu definit pel repositori.

Licencia de Creative Commons
Este obra cuyo autor es Servei de Biblioteques i Documentació. Universitat de València está bajo una licencia de Reconocimiento-NoComercial-CompartirIgual 4.0 Internacional de Creative Commons.