Skip to Main Content Imagen con enlace a nueva ventana
Biblioteca UV

Gestió de dades d'investigació

Guia amb informació rellevant i enllaços útils per a la gestió i tractament de les dades d'investigació.

Manaments i polítiques

a. Horizonte 2020

Desde gener de 2017 els projectes que reben finançament del Programa Marc d'Investigació i Innovació Horizonte 2020 han d'elaborar un Pla de Gestió de Dades. El Pla ha d'entregar-se en els sis primers mesos i mantindre's actualitzat al llarg del projecte. A més a més, les dades en obert han de dipositar-se en un repositori públic, proporcionant-ne l’accés obert i la possibilitat de la seua explotació, reproducció i difusió sempre que siga possible. 

 Per a saber més sobre Horizonte 2020:

 1. Pàgina web del Ministeri sobre Horizonte 2020 (en castellà)

 2. Guía del participante Horizonte 2020 (en castellà)

 3. Horizon 2020 work programme, annexes (en anglès)

 4. Guidelines to the Rules on Open Access to Scientific Publications and Open Access to Research Data in Horizon 2020 (en anglès)

b. Horizonte Europa

Horizonte Europa (2021-2027) és el nou programa marc, continuació de Horizonte 2020,  que consolida, amb la seua política de ciència oberta, l’accés obert per als resultats de les investigacions finançades amb fons públics. Respecte a les dades, el document EU Grants Annotated General Model Grant Agreement, publicat en juliol de 2021, recomana:

 • Gestionar les dades sota els principis FAIR

 • Elaborar un Pla de Gestió de Dades

 • Dipositar les dades en un repositori i donar la informació necessària per a la seua valoració o reutilització

 • Per a les llicències:

  • Baix llicència CC-BY o CC0, seguint la màxima “tan obert com es puga, tan tancat com siga necessari”.

  • Dipositar les metadades sota una llicència CC0

Per a saber més sobre Horizonte Europa:

 1. Pàgina web del Ministeri sobre Horizonte Europa (en castellà)

 2. EU Grants Annotated General Model Grant Agreement

 3. Annex 5 Communication, dissemination and visibility (pàgina 124 del document anterior)

c. Plan Estatal

El Plan Estatal de Investigación Científica,Técnica y de Innovación 2021-2023 té com a objectiu impulsar un model d'investigació responsable i oberta a la societat a través de la incorporació del model de Ciència Oberta

En l'apartat de Transparència i rendició de comptes, es parla tant de l'accés obert com de les dades d'investigació, que hauran de seguir els principis FAIR i difondre-les en obert, sempre que siga possible

A més a més, l’Ordre CIN/1360/2021 específica que les dades d'investigació s'hauran de dipositar en repositoris institucionals, nacionals o internacionals, abans que transcórreguen dos anys des de la finalització del projecte.

Per a una informació més detallada:

 1. PEICTI 2021-2023

 2. ORDEN CIN/1360/2021

Finançadors i accés obert

Per a conéixer les polítiques i requisits dels finançadors pel que fa a l'accés obert, publicació i arxiu de dades, consulta  la base de dades Sherpa Juliet.

Sherpa/Juliet

 

 

 

Licencia de Creative Commons
Este obra cuyo autor es Servei de Biblioteques i Documentació. Universitat de València está bajo una licencia de Reconocimiento-NoComercial-CompartirIgual 4.0 Internacional de Creative Commons.