Skip to Main Content
 

Gestió de dades d'investigació

Guia amb informació rellevant i enllaços útils per a la gestió i tractament de les dades d'investigació.

Elements d'un pla de gestió de dades

Els PGDs varien d'acord amb l'àrea d'investigació o disciplina. No obstant això, aquests inclouen uns certs components bàsics que han de ser explicitats en forma clara i senzilla, i actualitzats regularment durant el curs d'una investigació.

1. Informació administrativa
 • Nom i identificació del projecte
 • Descripció del Projecte
 • Institució / agencia de finançament
 • Nom de l'Investigador Principal i identificador (ID)
 • Dades de contacte
 • Polítiques relacionades (institucionals i/o externes)
 • Data de la primera versió
 • Data de l'última actualització
2. Recopilació de dades
 • Descripció de les dades: tipus, format i volum previstos
 • Conjunts de dades existents que podran reutilitzar-se
 • Mètodes de recol·lecció i creació de dades
 • Estructures, sistema de nomenclatura i control de versions per a carpetes i arxius
 • Processos d'assegurament de qualitat
3. Documentació i metadades
 • Informació necessària perquè les dades puguen ser llegits i interpretats en un futur
 • Com es recopilarà o crearà aquesta documentació i metadades
 • Els estàndards de metadades que s'utilitzaran
4. Aspectes ètics i legals

Quant als aspectes ètics:

 • Detalls del consentiment necessari per a preservar i compartir dades
 • Protegir la identitat dels participants si és necessari
 • Garantir que les dades confidencials s'emmagatzemen i es transferisquen amb seguretat

Quant als aspectes legals i de drets d'autor:

 • Nom(s) del propietari(s) de les dades
 • Llicències de reutilització que s'aplicaran (per exemple, Creative Commons o Dades obertes Commons)
 • Restriccions sobre l'ús de tercers
5. Emmagatzematge i seguretat
 • On s'emmagatzemaran les dades (físicament)
 • Persona o equip responsable de la còpia de seguretat
 • Procediments de recuperació de dades
 • Mecanisme d'accés
 • Riscos existents
6. Selecció i conservació
 • Dades que s'han de retindre, compartir i / o conservar
 • Usos d'investigació previsibles per a les dades
 • Temps que es mantindran (o haurien de mantindre's) les dades més enllà de la duració del projecte
 • El repositori o arxiu on s'emmagatzemaran les dades i qualsevol càrrec associat.
7. Compartir dades
 • Condicions o restriccions a l'hora de compartir les dades
 • Mecanisme per a compartir (per exemple, mitjançant un repositori)
 • Calendari de publicació de dades
 • Identificador persistent per a les dades si és necessari
8. Responsabilitats i recursos
 • Persona responsable de la implementació del Pla de Gestió de Dades
 • Persona responsable de cada activitat de gestió de dades
 • Maquinari i programari requerit
 • Especialització o capacitació addicional requerida

 

En funció de l'organisme que financia la investigació s'ha 'utilitzar una plantilla en concret


Horizon Europe Data Management Plan Template

Licencia de Creative Commons
Este obra cuyo autor es Servei de Biblioteques i Documentació. Universitat de València está bajo una licencia de Reconocimiento-NoComercial-CompartirIgual 4.0 Internacional de Creative Commons.