Skip to Main Content Imagen con enlace a nueva ventana
Biblioteca UV

Gestió de dades d'investigació

Guia amb informació rellevant i enllaços útils per a la gestió i tractament de les dades d'investigació.

Elements d'un pla de gestió de dades

Els PGDs varien d'acord amb l'àrea d'investigació o disciplina. No obstant això, aquests inclouen uns certs components bàsics que han de ser explicitats en forma clara i senzilla, i actualitzats regularment durant el curs d'una investigació.

1. Informació administrativa
 • Nom i identificació del projecte
 • Descripció del Projecte
 • Institució / agencia de finançament
 • Nom de l'Investigador Principal i identificador (ID)
 • Dades de contacte
 • Polítiques relacionades (institucionals i/o externes)
 • Data de la primera versió
 • Data de l'última actualització
2. Recopilació de dades
 • Descripció de les dades: tipus, format i volum previstos
 • Conjunts de dades existents que podran reutilitzar-se
 • Mètodes de recol·lecció i creació de dades
 • Estructures, sistema de nomenclatura i control de versions per a carpetes i arxius
 • Processos d'assegurament de qualitat
3. Documentació i metadades
 • Informació necessària perquè les dades puguen ser llegits i interpretats en un futur
 • Com es recopilarà o crearà aquesta documentació i metadades
 • Els estàndards de metadades que s'utilitzaran
4. Aspectes ètics i legals

Quant als aspectes ètics:

 • Detalls del consentiment necessari per a preservar i compartir dades
 • Protegir la identitat dels participants si és necessari
 • Garantir que les dades confidencials s'emmagatzemen i es transferisquen amb seguretat

Quant als aspectes legals i de drets d'autor:

 • Nom(s) del propietari(s) de les dades
 • Llicències de reutilització que s'aplicaran (per exemple, Creative Commons o Dades obertes Commons)
 • Restriccions sobre l'ús de tercers
5. Emmagatzematge i seguretat
 • On s'emmagatzemaran les dades (físicament)
 • Persona o equip responsable de la còpia de seguretat
 • Procediments de recuperació de dades
 • Mecanisme d'accés
 • Riscos existents
6. Selecció i conservació
 • Dades que s'han de retindre, compartir i / o conservar
 • Usos d'investigació previsibles per a les dades
 • Temps que es mantindran (o haurien de mantindre's) les dades més enllà de la duració del projecte
 • El repositori o arxiu on s'emmagatzemaran les dades i qualsevol càrrec associat.
7. Compartir dades
 • Condicions o restriccions a l'hora de compartir les dades
 • Mecanisme per a compartir (per exemple, mitjançant un repositori)
 • Calendari de publicació de dades
 • Identificador persistent per a les dades si és necessari
8. Responsabilitats i recursos
 • Persona responsable de la implementació del Pla de Gestió de Dades
 • Persona responsable de cada activitat de gestió de dades
 • Maquinari i programari requerit
 • Especialització o capacitació addicional requerida

 

En funció de l'organisme que financia la investigació s'ha 'utilitzar una plantilla en concret


Plantilla de la Comisión Europea: enspire.science/wp-content/uploads/2021/09/Horizon-Europe-Data-Management-Plan-Template.pdf

Plantilla del CSIC: https://digital.csic.es/handle/10261/81323

Plantilla del ERC: https://erc.europa.eu/sites/default/files/document/file/ERC_info_document-Open_Research_Data_and_Data_Management_Plans.pdf

 

Licencia de Creative Commons
Este obra cuyo autor es Servei de Biblioteques i Documentació. Universitat de València está bajo una licencia de Reconocimiento-NoComercial-CompartirIgual 4.0 Internacional de Creative Commons.