Skip to Main Content
 

Gestió de dades d'investigació

Guia amb informació rellevant i enllaços útils per a la gestió i tractament de les dades d'investigació.

Principis FAIR

Les dades d'investigació s'han de poder compartir i reutilitzar de manera legal en noves investigacions, per això, cal que complisquen uns criteris per a facilitar que altres investigadors hi puguen tindre accés.

Són els criteris FAIR (Findable, Accessible, Interoperable, Reusable), que fan referència a com han de tractar-se les dades d'investigació perquè siguen localitzables, accessibles, interoperables i reutilitzables.

 

 

Localitzables: assignant-les un identificador únic i permanent (DOI, handle...) i descrivint-les amb metadades enriquides
 1. S'ha d'assignar un identificador únic i persistent a les (meta)dades.
 2. Les dades es descriuen amb metadades enriquides.
 3. Les metadades inclouen de manera clara i explícita l'identificador de les dades que descriuen.
 4. Les (meta)dades es registren o indexen en un sistema que tinga motor de cerca.

 

Accessibles: disponibles encara que les dades estiguen restringuides. Les metadades estan en obert.
 1. Les (meta)dades es poden recuperar pel seu identificador mitjançant un protocol estandard.
  1. El protocol és obert, gratuït i d'implementació universal.
  2. El protocol permet un procediment d'autenticació i autorització, quan siga necessari.
 2. Les metadades són accessibles, fins i tot quan les dades no estan disponibles.

 

Interoperables: Les metadades han d'utilitzar llenguatges accessibles, compartits i estandarditzats

 

Reutilitzables: assignant metadades amb atributs que proporcionen informació contextual i metadades d'informació sobre la seua procedència.
 1. Les (meta)dades es descriuen amb atributs precisos i rellevants.
  1. Les (meta)dades es publiquen amb llicència d'ús de dades, clara i accessible.
  2. Les (meta)dades s'associen amb la seua procedència. 
  3. Les (meta)dades compleixen amb els estàndards propis d'una àrea de coneixement determinada.

 

Font: GoFAIR. FAIR principles. [en línia] https://www.go-fair.org/fair-principles/ [consultada: 5-9-2022]

Cal tenir en compte que no totes les dades d'investigació en obert són dades FAIR. Per comprovar si les dades d'investigació compleixen amb els principis FAIR, exigits per les agències de finançament, es poden fer servir diferents eines:

FAIR data assessement tool (Australian Research Data Commons). Formulari en línia que mostra el percentatge de compliment dels principis FAIR en funció de les característiques del conjunt de dades.

FAIR-Aware (Data Archiving and Networked Service). L'eina consta d'un total de 10 preguntes amb bastant informació addicional i consells que permeten comprendre els principis FAIR. Una vegada complimentades les preguntes proporciona un informe en què es detalla el grau de compliment dels principis i la intenció de millorar en la seua aplicació.

F-UJI. Eina que avalua el grau de compliment dels principis fer d'un conjunt de dades. Sols d'ha d'introduir un identificador persistent (DOI) o url perquè s'avalue el daset. El resultat és un informe que mostra el nivell de compliment dels principis (avançat, moderat, incomplet) i identifica accions per a millorar-lo.

 

Licencia de Creative Commons
Este obra cuyo autor es Servei de Biblioteques i Documentació. Universitat de València está bajo una licencia de Reconocimiento-NoComercial-CompartirIgual 4.0 Internacional de Creative Commons.