Skip to Main Content Imagen con enlace a nueva ventana
Biblioteca UV

Gestió de dades d'investigació

Guia amb informació rellevant i enllaços útils per a la gestió i tractament de les dades d'investigació.

Documentació: fitxers readme.txt, plantilles, diccionaris de variables

Un fitxer Readme.txt descriu la informació necessària perquè els conjunts de dades siguen comprensibles i reutilitzables. Per a compartir les dades, aquestes s'han d'acompanyar d'un Readme.txt file.

La informació bàsica que ha de tenir un fitxer d’aquest tipus és:

 • Títol del dataset

 • Contingut

 • Tipus de format dels arxius

 • Nom dels autors, email de l'autor/autors

 • Metodologia i instruments de medició

 • Cobertura temporal i geogràfica

 • Finançadors (si és el cas)

 • Llicència d'ús

Plantilles de fitxer Readme.txt

Un diccionari de dades és útil per a:

 • Definir adequadament totes les unitats de mesures: una variable en un context pot tindre un significat i, en un altre projecte, altre.

 • Fer una definició conceptual i operativa per a l'estudi en qüestió

 • Descriure els valors codificats de la variable

 • Definir possibles formats, abreviacions, etc.

Els camps que es poden incloure al diccionari són:

 • Element identificador de la taula

 • Noms de les variables

 • Definició de cada variable

 • Tipus de dades

 • Longitud del camp

 • Camp requerit?

 • Valors nuls?

 • Codificació

En definitiva, un diccionari de dades contribueix a la consistència de la informació i a facilitar-ne la reutilització i interoperabilitat.

Licencia de Creative Commons
Este obra cuyo autor es Servei de Biblioteques i Documentació. Universitat de València está bajo una licencia de Reconocimiento-NoComercial-CompartirIgual 4.0 Internacional de Creative Commons.