Skip to Main Content Imagen con enlace a nueva ventana
Biblioteca UV

Gestió de dades d'investigació

Guia amb informació rellevant i enllaços útils per a la gestió i tractament de les dades d'investigació.

Organització: estructura, fitxers, versions

L'organització de les dades per a la seua posterior recuperació és molt important, sobretot si es treballa en col·laboració.

Es aconsellable definir previament una estrutura de fitxers  clara i amb noms identificatius que permetan reconéixer-los fàcilment, sense caràcters especials, espais o accents. 

És recomanable utilitzar formats estandar i oberts per a què puguen ser accessibles i reutilitzables. Per exemple, es recomanen per:

  • Bases de dades: XML, CSV

  • Text: TXT, ODT, RTF, XML

  • Estadístiques: ASCII, DTA, POR, SAS, SAV

  • Dades tabulades: CSV, TSV

  • Geospacials: SHP, DBF, GeoTIFF, NetCDF

  • Vídeo: OGG, MP4

  • So: FLAC, WAV, AIFF, MP3

  • Imatges: TIFF, BMP

Podeu consultar la informació del UK Data Service per a una relació més exhaustiva de formats recomanats i formats acceptables. 

Pel que fa a les versions, poden diferenciar-se amb un nombre al final del nom del fitxer (p. ex.: 01, 02, 03…). A més, existeixen eines  que faciliten el control de versions i que permeten que diferents persones treballen a l’hora en el document, detecten els canvis produïts o mantenen versions estables:

Exemple d'identificació de fitxer

02_EnquestesGrau2022_V1_20220115_GAR

02 - Paquet de treball

EnquestesGrau2022 - Dades de l'activitat, experiment, etc.

V1-Versió

222015 - Data

GAR - Autor/Autora

 

Licencia de Creative Commons
Este obra cuyo autor es Servei de Biblioteques i Documentació. Universitat de València está bajo una licencia de Reconocimiento-NoComercial-CompartirIgual 4.0 Internacional de Creative Commons.