Skip to Main Content Imagen con enlace a nueva ventana
Biblioteca UV

Portal de Producció Científica UV

RESULTATS

En aquest apartat trobem informació sobre la nostra institució, dividida en diferents seccions.

En "Publicacions" trobem totes les publicacions de la nostra institució, dividides per tipus. A més, s’indiquen les que són d’accés obert. Es presenten en forma de gràfica i de llistat. També hi ha un cercador.

 

En la gràfica, quan cliquem sota un any, s’obri el llistat dels documents publicats eixe any i podem filtrar-los per tipus, any, novetats, idioma i accés obert.

 

 

El Portal mostra en aquesta secció totes les publicacions en accés obert, diferenciant entre les publicacions en general i les tesis.

 

Com en el cas de l’apartat anterior, els resultats es presenten en forma de gràfica i de llistat i, clicant sota un any concret, s’obri el llistat de tots els articles en accés obert publicats eixe any, amb la possibilitat de filtrar-los per tipus, any i novetats.

 

El Portal diferencia entre tesis defensades i tesis dirigides. Les primeres es poden filtrar per departament o per any.

En el cas de les Tesis defensades per departament, només cal clicar sota el nom del departament i s’obri una pàgina amb un gràfic per anys i un llistat, també dividit per any, amb els títols de les tesis presentades. Al clicar sota el títol d’una tesi del llistat, s’obri una fitxa amb més informació i l’opció d’exportar-la.

 

Si triem l'opció de tesis defensades per any, s'obri un gràfic de barres i el llistat, ordenat per anys descendents, amb els títols de les tesis.

 

En el cas de les tesis dirigides, a més del llistat de títols, hi ha un gràfic amb perspectiva de gènere, on podem veure la quantitat d'homens i dones que han dirigit tesis en la UV.

 

En aquest apartat es poden veure els països y entitats amb els quals ha col·laborat la nostra institució. Es presenta en forma mapa de calor i en forma de taula.

 

Com en el cas de la cerca per investigador, departament o centre, clicant sota el nom de la institució col·laboradora, s'obri una fitxa amb la seua informació detallada.

 

En la secció de “Patents” es poden trobar les patents en les quals participa la nostra institució, però també les patents en las que han col·laborat investigadors/es del Portal UV.

 

En ambdós casos els resultats es presenten de la mateixa forma: un gràfic de barres y un llistat.

Passant el cursor sota una barra-any del gràfic, ens diu la quantitat de patents en les quals ha participat la institució o un/a investigador/a eixe any, i si hi cliquem, s’obri una pàgina amb el llistat de les patents.

La pestanya "Indicadors globals" només es pot veure si accedim al portal identificats o des de la nostra institució. Este apartat està dividit en diferents seccions: Cites, Revistes, Publicacions amb impacte i Investigadors/es.

La part de "Cites" mostra una taula amb el nombre de publicacions, cites rebudes, mitjana de publicacions i investigadors/es...

La part de "Revistes" mostra, en forma de gràfic i de llistat, el nombre de publicacions dels investigadors/es de la UV i les revistes on publiquen, ordenades per nombre de publicacions i amb el nombre de cites rebudes en Scopus i Dialnet. Posant el cursor sota una barra del gràfic, poder veure's el nombre de publicacions i revistes d'eixe any.

L'apartat de "Publicacions amb impacte" mostra, en forma de gràfic, els quartils on es troben les publicacions dels investigadors/es de la UV segons el JCR, SJR, IDR i CIRC.

Finalment, en l'apartat de "Investigadors/es", apareix un gràfic amb perspectiva de gènere i un llistat amb els investigadors/es ordenat segons el seu índex h en Scopus, Google Scholar i Dialnet Mètricas.

 

 

 

 

Licencia de Creative Commons
Este obra cuyo autor es Servei de Biblioteques i Documentació. Universitat de València está bajo una licencia de Reconocimiento-NoComercial-CompartirIgual 4.0 Internacional de Creative Commons.