Skip to Main Content Imagen con enlace a nueva ventana
Biblioteca UV

Portal de Producció Científica UV

Cerca per departament

Només cal clicar sota el nom del departament en qüestió i s’obri la pàgina on es troben tots els investigadors/es adscrits/es al departament. Es poden filtrar per Àrea.

A més dels investigadors i investigadores “actius”, al final de la pàgina també apareixen els “ex-investigadors/es”: en aquest cas, s’indica la data d’inici i final del seu període com investigador/a en la UV. Les publicacions que apareixen al Portal només són las que corresponen a aquest període.

La pestanya “Detall” mostra la informació del departament: pàgina web, director/a, secretari/a, correu electrònic, direcció i telèfon, a més de la possibilitat d’afegir una imatge distintiva.

Fitxa departament

En aquest apartat es mostren tots els investigadors/es que pertanyen al departament. Es poden cercar per àrees de coneixement.

 

 

L’apartat “Publicacions” recull, en forma de gràfic (classificades per tipus de document) i de llistat, les publicacions en les quals ha participat algun membre del departament. Es poden filtrar per publicacions en accés obert i ordenar la llista per diferents criteris.

En aquesta pestanya apareixen els noms dels investigadors/es amb els quals han col·laborat els membres del departament. Els noms en MAJÚSCULA són clicables i fan referència a investigadors de la institució que es troben en el portal. A més del llistat de col·laboradors, també apareix un mapa "de calor" amb els països i els noms de les entitats col·laboradores.

Com en el cas dels investigadors/es, clicant sota el nom de la institució col·laboradora, s'obri una fitxa amb la seua informació detallada.

La pestanya “Tesis” mostra, no només les tesis dirigides pels membres del departament, sinó també les tesis defensades. Es mostra una gràfica per anys.

Clicant sota el títol d'una tesi, s'obre la seua fitxa detallada amb el títol, director, universitat, any, tribunal, departament, i el seu codi en Teseo i Dialnet així com l'accés al text complet o la possibiltat de descarregar-lo.

En la pestanya "Patents" podem trobar, en forma de llistat, les patents creades per membres del departament. Clicant sota el títol, apareixerà la fitxa detallada amb el títol, inventors/es, data, codis, afiliacions dels innventors/es, resum i, si és el cas, il·lustracions explicatives.

La pestanya "Indicadors" només es pot veure si accedim al portal identificats o des de la nostra institució. Aquest apartat està dividit en diferents seccions: cites, revistes, publicaciones amb impacte i investigadors/es.

En la part de "Cites", trobem una taula amb el nombre de publicacions del departament, les cites rebudes, la mitjana de les cites i dels autors...

En el cas de "Revistes", la informació es presenta en forma de gràfic i de llistat amb les publicacions i les cites rebudes en Scopus i Dialnet Métricas. Posant el cursor sota una barra del gràfic, apareix el nombre de publicacions i revistes publicades eixe any en concret.

La part de "Publicacions amb impacte" mostra en forma de gràfic les publicacions i els quartils on es troban en JCR, SJR, Dialnet Métricas, CIRC i JCI.

En últim lloc, la part d'"Investigadors/es" mostra els investigadors/es del departament en un gràfic, diferenciats segons la perspectiva de gènere, a més del llistat amb els noms ordenats per l'índex h en Scopus, Google Scholar i Dialnet Métricas.

Licencia de Creative Commons
Este obra cuyo autor es Servei de Biblioteques i Documentació. Universitat de València está bajo una licencia de Reconocimiento-NoComercial-CompartirIgual 4.0 Internacional de Creative Commons.