Skip to Main Content Imagen con enlace a nueva ventana
Biblioteca UV

Portal de Producció Científica UV

Cerca per investigador/a

Posem el nom en el quadre de cerca. Per ex.: PINAZO DURAN .

Cercar investigadors

S’obri una pàgina de resultats (si busquem per un cognom més comú es poden mostrar diversos investigadors/es, no només un/a).

Resultats

 

 

 

 

 

 

 

 

Quan punxem sota la icona de l’investigador/a, s’obri el seu perfil detallat des d’on es pot accedir a les seues publicacions, col·laboracions, tesis, patents i indicadors. També apareixen els identificadors (ORCID, ResearchID, ID Dialnet, etc.) i el títol, data i director/a de la seua tesi.

Perfil d'autor

 

Les publicacions apareixen, en primer lloc, dividides per tipus (article, llibres, etc.), amb una gràfica que reflecteix la producció investigadora de l’autor/a. Sota el gràfic, apareix el llistat de les publicacions, ordenades de l’any més actual al més antic, que enllacen a una fitxa detallada (font: Dialnet, Scopus o WoS), on es mostra la filiació, les dades sobre la revista o el llibre, l’opció d’exportar i accedir al text complet, veure els indicadors... També apareix el resum i la bibliografia.

La pestanya “Col·laboració” ens mostra els/les investigadors/es amb els quals ha col·laborat l’autor/a. Els noms que apareixen en MAJÚSCULA són clicables i pertanyen a investigadors/es relacionats amb la UV que es troben en el portal.

També hi ha un mapa “de calor” que ens mostra els països als quals pertanyen eixos investigadors/es i un llistat amb les institucions col·laboradores.

Clicant sota el nom de la institució, s'accedeix a una fitxa amb la seua informació detallada.

 

La pestanya “Tesis” ens mostra, a més de la tesis del propi autor/a, les tesis dirigides i també en aquelles en les quals ha participat com a tribunal.

La pestanya “Patents” mostra, si és el cas, les patents en les quals l’investigador/a ha participat. Com en el cas dels articles, punxant sota el títol, s’obri la fitxa amb més detalls sobre la patent.

La pestanya “Indicadors” té diferents parts: cites, revistes, publicacions amb impacte i altres

En l’apartat de “Cites”, es mostra una taula amb les cites rebudes en Scopus, Dialnet Métricas, Web of Science i Dimensions, a més d’altres dades com el nombre de publicacions, la mitjana de cites, d’autors, etc.

 

L’apartat de “Revistes” mostra un gràfic dividit per anys on, posant el cursor sota un any concret, apareix el nombre de revistes i publicacions d’eixe any. Sota el gràfic hi ha un llistat amb les revistes on ha publicat l’investigador/a ordenades per nombre descendent de publicacions. També s’indiquen les cites rebudes en Scopus i Dialnet Métricas.

 

En l’apartat “Publicacions amb impacte” es mostren els quartils als quals pertanyen les publicacions de l’investigador/a en JCR, SJR, CIRC i JCI.

Finalment, en l'apartat "Altres" es mostren els diferents índex-h de l'investigador/a

Licencia de Creative Commons
Este obra cuyo autor es Servei de Biblioteques i Documentació. Universitat de València está bajo una licencia de Reconocimiento-NoComercial-CompartirIgual 4.0 Internacional de Creative Commons.