Skip to Main Content Imagen con enlace a nueva ventana
Biblioteca UV

Portal de Producció Científica UV

Informació que pot descarregar l'autor/a del Portal

A més d’editar informació del seu perfil, sol·licitar a la biblioteca que incloga noves publicacions de la seua autoria, textos complets o dades de recerca, l’autor/a pot realitzar diferents tipus de descàrregues des del seu perfil:

  1. Descàrrega del seu Impacte Normalitzat
  2. Descàrrega de les seues publicacions i indicadors en diferents formats
  3. Descàrrega del Curriculum Vitae Normalitzat (CVN)

1. Descàrrega del seu Impacte Normalitzat

Des de l’àrea d’informes, el propi investigador o investigadora podrà realitzar una descàrrega del seu Impacte Normalitzat, agafant com a font de dades les seues publicacions en Scopus i seguint les instruccions per a realitzar el càlcul publicades pel Ministeri de Ciència i Innovació.

Descàrrega d'informes

En el cas d’autors/es amb varies àrees, sempre es triarà la més favorable en el còmput del IN. És a dir, es triarà l’àrea amb més cites mundials per a obtenir l’impacte més favorable a l’autor/a.

Per a poder generar l’informe, com a mínim, l’autor/a ha de comptar en la seua pàgina Scopus amb 1 article de revista o revisió dins del període: 2015-2018.

Si l’autor/a compta amb diverses pàgines Scopus, només es realitzarà el càlcul d’acord amb les publicacions que apareguen en la seua pàgina Scopus seleccionada com preferida.

2. Descàrrega de les seues publicacions en diferents formats

Per a la descàrrega de les publicacions de l’autor/a en diferents formats, l’investigador/a ha d’anar a “Publicacions”. Una vegada ací, podrà descarregar tot seleccionant el requadre superior, o bé realitzar una descàrrega d’algunes publicacions seleccionades.

Descàrrega de publicacions

Per a executar la descàrrega ha de seleccionar la fletxa de descàrrega que es troba en l’extrem de la dreta i seleccionar si desitja realitzar una descàrrega únicament de les dades bibliogràfiques del document o si a més vol que al costat de les dades del document s’incorporen els indicadors. Exemple de descàrrega bibliogràfica + indicadors:

Exemple descàrrega d'indicadors

3. Descàrrega del Curriculum Vitae Normalitzat (CVN)

Podem descarregar el nostre CVN fent clic en l'opció Obtener CVN:

Obtener CVN

Només haurem de seleccionar si volem el CVN complet o abreujat:

CVN completo o abreviado

I descarregar el document que es generarà:

Descarregar CVN

Licencia de Creative Commons
Este obra cuyo autor es Servei de Biblioteques i Documentació. Universitat de València está bajo una licencia de Reconocimiento-NoComercial-CompartirIgual 4.0 Internacional de Creative Commons.