Skip to Main Content
 

Catàleg biblioteques UV: CERCA

Opcions de cerca


​Quan s'escriu la paraula o paraules a buscar es mostren els subgrups de documents:

 • Catàleg permet consultar els recursos d'informació de la Bibliotecatant impresos com electrònics, Roderic inclòs.
 • Fons antic permet consultar la col·lecció del Fons Antic de la Universitat de València.
 • Articles i més
 • Roderic
 • Bibliografia per assignatures
 • Cerca BUVAL permet fer una cerca simultània en els catàlegs de les cinc universitats públiques valencianes que formen el Consorci de Biblioteques Universitàries de la Comunitat Valenciana, BUVAL. Es pot filtrar posteriorment per institució.
 • Tot inclou la cerca en tots els subgrups o perfils anteriors, excepte la cerca BUVAL.

*Consell: en escriure els termes de cerca entre cometes, p. exem. "fuzzy math", busca la cadena exacta de caràcters.


Si no 
es tria cap opció, automàticament cerca en Tot. A continuació cal prémer doble click sobre la lupa:

​En la pàgina de resultats apareixen els subgrups de documents en l'extrem dret de la caixa de cerca. Al marge esquerre es poden usar els filtres com disponibilitat, tipus de recurs, data, biblioteca, idioma, matèria, etc. Els filtres varien en funció del subgrup de documents (catàleg, fons antic, etc...) triat per a fer la cerca:

La cerca avançada permet especificar línies addicionals de criteris que no estan disponibles amb la cerca simple. A més, permet especificar filtres abans d'executar la consulta.
Conté els següents components i opcions:

Cerca avançada-perfils

 • Cercar per permet cercar dins d'una categoria específica de materials.
  Què inclou cada categoria de materials i quan els use:
  • catàleg són recursos d'informació de la Biblioteca, tant impresos com electrònics. NO HO UTILITZES PER A CERCAR ARTICLES DE REVISTA O CAPÍTOLS DE LLIBRES
  • fons antic és la col·lecció del Fons Antic de la Universitat de València
  • articles i més dona accés a més de mil milions de registres electrònics de diferents agregadores, editors i repositoris d'accés obert. Inclou cites de revistes, articles, llibres electrònics, ressenyes, documents legals i informes tècnics, actes de conferències, conjunts de dades d'investigació i més. NO HO UTILITZES SI VOLS LOCALITZAR UN LLIBRE FÍSIC EN UNA DE LES NOSTRES BIBLIOTEQUES
  • Roderic és el repositori de la Universitat de València. INCLOU A TEXT COMPLET LES TESIS DIGITALITZADES DE LA UV
  • bibliografia per assignatures: bibliografia recomanada pels teus professors. Pots filtrar pel nom de l'assignatura, el seu codi o el professor
  • cerca BUVAL: permet fer una cerca simultània en els catàlegs de les cinc universitats públiques valencianes que formen el Consorci de Biblioteques Universitàries de la Comunitat Valenciana, BUVAL. Es pot filtrar posteriorment per institució.
  • tot: inclou la cerca en tots els subgrups o perfils anteriors, excepte la cerca BUVAL.
cerca avançada - camps
 • Selector de camp: per a cada línia de cerca, aquest paràmetre permet delimitar la cerca a tots els camps de cerca o a un camp en particular (com a títol, autor, etc.).
 • Tipus de cerca: per a cada línia de cerca, aquest paràmetre indica com es comparen els seus termes de cerca amb el camp de cerca. Els següents valors són vàlids:
  • conté: retorna resultats que continguen totes les paraules en la frase, independentment de l'ordre i posició.
  • és (exacte): retorna resultats que continguen frases que coincidisquen exactament amb les frases especificades en la consulta. És igual a l'ús de les cometes en la cerca senzilla.
  • comença per: solament es pot utilitzar per al camp títol i retorna resultats el títol dels quals (inclòs el títol de sèrie), comencen amb la cadena de caràcters especificada. S’ha d’ometre l’article inicial del títol.
 • Operadors: com amb les cerques simples, és possible incloure els següents operadors entre paraules i frases en cada línia de cerca: I, O, i NO (en els diferents idiomes). L’opció seleccionada marcarà l'operació que és utilitzada entre línies de cerca.

Poden utilitzar-se fins a 7 línies per a combinar, afegint 5 a les 2 que apareixen per defecte.

 • Filtres laterals: permeten delimitar els resultats de la cerca prèviament. Encara que utilitzem aquests filtres previs, en els resultats de cerca, és possible incloure o excloure nous filtres per a afinar encara més els resultats a les nostres necessitats.

Podem utilitzar els següents filtres:

 • tipus de material: les opcions varien segons el perfil de cerca seleccionat. Així, per exemple, si seleccionem el perfil de cerca Tot podrem delimitar per llibre, revista, audiovisual, etc. En canvi, si cerquem en Catàleg o Fons Antic podrem filtrar, a més, per mapes, manuscrits o incunables;
 • idioma;
 • any de publicació: rang de dates de publicació del document.

No és obligatori emplenar tots els camps, es poden seleccionar els que es consideren per a fer més pertinent la nostra cerca.  

Cerca avançada-filtres laterals

 • Buscar per totes les paraules d'una frase 
 • Trobar una revista concreta: anar a l'opció REVISTES del menú superior
 • Recuperar documents que continguin una frase exacta, cal l'ús de cometes "    ".
 • Utilitzar operadors booleans (AND, OR i NOT), és necessari escriure'ls en majúscules per tal de diferenciar-los dels termes de cerca; al costat d'un parèntesi el sistema opera amb AND per defecte.
 • Combinar operadors booleans: l'ús de parèntesi dóna prioritat d'execució a l'operador situat dins.
 • Obtenir diferents variants d'una mateixa paraula: amb l'utilització del signe interrogant ? recupera qualsevol caràcter en el seu lloc; l'asterisc * qualsevol cadena de caràcters.
 • Cerca avançada: permet obtenir tots els recursos de la Biblioteca d'un determinat tipus de material, o d'idioma, o de data amb l'ús de asterics ** amb l'ús de filtres.

 

Buscar per totes les paraules d'una frase

 


Trobar una revista concreta i conegudaÚs de cometes, frase exacta

 

Ús de l'AND

 


Ús de l'OR

 

Ús del NOT

 


Ús de parèntesi

 

Variants d'una paraula: qualsevol caràcter, un, mitjantçant el signe interrogant

 

 

Asterisc: recuperar qualsevol cadena caràcters de la paraula

 


Cerca avançada: Trobar tots els recursos de la biblioteca d'un tipus de material, data o idioma concrets

 

Des del menu superior es pot accedir directamente a diferents blocs de tota l'eina o de pàgines d'ús comú de la biblioteca.
Realitza una
nova cerca.
Elimina
automàticament
els filtres
​anteriors                     
Troba una
revista
 concreta

per títol, ISSN
matèries


Bases de dades
subscrites llistades
per disciplina, títol,
tipus d'accés, etc.Cerca per
termes concrets
al camps autor,
títol
...Porta a aquesta
guia
 d'ajuda
Pregunta al
​bibliotecari

   Tots els accesos anteriors i a més:

Des de la caixa de cerca senzilla, pots cercar específicament en el fons històric de la Universitat de València. Per a això, preselecciona aqueix perfil de cerca, fent clic en la lupa, o bé, selecciona-ho una vegada hages introduït els teus termes de cerca. Recuperaràs els manuscrits, incunables i la resta del fons històric de la UV, inclòs el fons històric digitalitzat.

Fons antic-cerca simple

 

Filtres per al fons antic

Una vegada feta la cerca, podeu seleccionar manuscrits o incunables en el filtre tipus de recurs.

 

 

Fons antic-filtres

Cerca avançada

En la cerca avançada podeu predefinir fons antic com a perfil de cerca, a més de seleccionar determinats camps per a la la cerca, entre ells, procedència (origen del fons), així com cercar en tipus de material (sol manuscrits o incunables).

Fons antic-cerca avançada

Com recuperar els documents dipositats en el repositori Roderic

S'escriuen els termes de la teua consulta i des de la caixa de cerca cal triar el perfil Roderic:

 

A l'esquerra es troben els filtres que permeten limitar els resultats. Els termes cercats apareixen subrallats en groc:

Cal recordar que també es pot buscar directament en la pròpia aplicació del repositori: http://roderic.uv.es

Com recuperar els documents recomanats pels professors en les seues assignatures.

Cerca en el perfil Bibliografia per assignatures els termes de la teua consulta

A l'esquerra es troben els filtres

per tal d'afinar la búsqueda dels documents de l'assignatura per nom complet, pel seu codi, per titulació o pel professor que la imparteix:

nom complet i grup

codi numèric
     

titulació

professor

 

Es pot refinar més encara incloent (clic blau) o excloent (clic roig) termes des de cada filtre.
En clicar a aplicar filtres automàticament es mostra el nou llistat d'interés:

Licencia de Creative Commons
Este obra cuyo autor es Servei de Biblioteques i Documentació. Universitat de València está bajo una licencia de Reconocimiento-NoComercial-CompartirIgual 4.0 Internacional de Creative Commons.