Skip to Main Content
It looks like you're using Internet Explorer 11 or older. This website works best with modern browsers such as the latest versions of Chrome, Firefox, Safari, and Edge. If you continue with this browser, you may see unexpected results.
 

Recursos d'Informació en Matemàtiques: MathSciNet

Contingut

MathSciNet és una publicació electrònica que ofereix accés a una base de dades de ressenyes, resums i informació bibliogràfica acuradament mantinguda i de fàcil cerca per a gran part de la literatura de ciències matemàtiques. Cada any s'agreguen més de 125,000 elements nous, la majoria d'ells classificats segons la Classificació d'assignatures de matemàtiques. Els autors s'identifiquen de forma única (per la seua ID d'autor MR), la qual cosa permet una cerca de publicacions per autor individual en lloc de per cadena de nom.

Continuant amb la tradició de la publicació en paper, Mathematical Reviews (MR), que es va publicar per primera vegada en 1940, els revisors experts són seleccionats per un equip de matemàtics professionals per a escriure ressenyes de la literatura publicada actualment; cada any s'agreguen més de 90.000 ressenyes a la base de dades. Ampliant la tradició de MR, MathSciNet® conté més de 3,6 milions d'elements i més de 2,3 milions d'enllaços directes a articles originals. Les dades bibliogràfiques d'articles retrodigitalizados es remunten a principis del segle XIX (1940). Es recopilen i acaren internament llestes de referències d'aproximadament 1799 revistes, i es proporcionen dades de cites de revistes, autors, articles i revisions. Aquesta web de cites permet als usuaris rastrejar la història i la influència de les publicacions d'investigació en les ciències matemàtiques.

MathScinet inclou dos repertoris bibliogràfics publicats per la American Mathematical Society: Mathematical Reviews (MR): repertori de revisions de literatura matemàtica que inclou les ressenyes bibliogràfiques i extensos resums o revisions. Arreplega articles de revistes, monografies i actes de congrés publicades des de 1940 fins a l'actualitat. S'actualitza mensualment i Current Mathematical Publication (CMP): índex estructurat per matèries de la literatura publicada recentment, funcionant per tant comun repertori d'alerta. Inclou les ressenyes bibliogràfiques completes però no els resums. S'actualitza diàriament.

Opcions de cerca

                                        

La caixa de cerca inicial ens ofereix la cerca mitjançant quatre pestanyes: publicacions, autors, revistes i citacions.

La pestanya de Publicacions ens ofereix fins a cuatre paràmetres de cerca, per defecte, Autor, Tìtol, MSC primari i cerca global en tots el camps de cerca.

 • Seleccioneu el nom del camp al menú desplegable (per exemple, a qualsevol lloc)
 • Introduïu el terme de cerca al camp de text. Utilitzeu camps de text addicionals per descriure el vostre tema.
 • Combineu camps de cerca mitjançant l'operador booleà Y per defecte. (Utilitzeu el comodí * per trobar plurals i variants de paraules. Si es produeixen dues paraules consecutivament s'executarà una cerca de frases exacta. Els operadors booleans poden s’afegeix per combinar termes al mateix camp)
 • Utilitzeu el marc temporal per definir els intervals d'anys de publicació (limita la vostra cerca)
 • Feu clic a Cerca. Es mostreràn els resultats de la cerca.
 • Seleccioneu referències i feu clic a Desa, Imprimeix o Exporta.
 • Trieu un tipus de fitxer al menú desplegable (format BibTex o EndNote)
 • Feu clic a Recupera marcats per mostrar la llista de resultats.
 • Deseu el fitxer i obriu la llista de resultats mitjançant BibTex o EndNote o qualsevol programari de gestió de referències.
 • També podeu fer seleccions fent clic a l’enllaç Portapapers (al costat de cada referència). Mostra la llista fent clic a la pestanya Portapapers (part superior de la pàgina),

La base de dades d’autors

La base de dades MR conté una base de dades d'autors independent. La cerca Autors no cerca entre les cadenes de noms associades a papers i llibres a la base de dades MR, sinó que busca les diferents entitats d'autor creades pel personal de MR. Aquestes entitats d'autor es relacionen després amb publicacions específiques. Els autors s’entenen en el sentit del camp Autor / Cerca relacionada a la cerca Publicacions.

Introduïu els criteris de cerca

Inicialment, el cursor es troba al quadre d’entrada de text en blanc que hi ha a sota del nom de l’autor. Introduïu els vostres criteris de cerca. A continuació s’ofereixen algunes pautes que cal tenir en compte a l’hora d’introduir un nom en una cerca de perfil d’autor MR:

 •         Les cerques de MathSciNet no distingeixen entre majúscules i minúscules.
 •         Els noms s’han d’introduir en el formulari següent:
         <cognom>, <nom> <segon (s) nom (s)> | <inicial (s)>
          S’ha d’utilitzar una coma per separar els cognoms i els noms.
 •         El caràcter comodí és l'asterisc (*) i es pot utilitzar a qualsevol lloc de la cadena de noms per ampliar la cerca. Tot i això, si s’utilitza al principi, s’ignora. Als noms, el comodí està implícit.

Activeu la cerca

Un cop introduïda la cadena de cerca desitjada, feu clic al botó Cerca. Si un autor únic coincideix amb els criteris de cerca, es retornarà la pàgina de perfil d'aquest autor. En cas contrari, els resultats de la cerca es mostren com una llista de noms de perfils per a autors individuals. Les variacions de nom apareixen quan s'expandeix la llista. Quan el cursor passi per sobre de la icona a l'esquerra d'un nom de la llista, apareixerà una publicació de mostra. Aquesta publicació és una de les que conté moltes cites a les llistes de referències de MathSciNet o és una publicació relativament recent de l'autor. Si feu clic a un nom de perfil a la llista, apareixerà la pàgina de perfil d’autor MR de l’autor seleccionat. Posant el punter del ratolí sobre un nom es mostra una llista d'opcions. La primera és la pàgina Perfil d’autor (l’opció predeterminada). Aquesta opció pot anar seguida d'altres, en funció del contingut de la base de dades associada a l'autor: Veure publicacions, Cerca refinada, coautors, Distància de col·laboració, Cites, Projecte de genealogia de matemàtiques. Totes aquestes opcions i molt més es presenten a la pàgina Perfil d’autor.

Contingut de la pàgina de perfil de MR Author

El perfil d’autor MR conté els elements següents:

 •     El nom del perfil de l'autor, tal com apareix a la base de dades d'autors de MR.
 •     Qualsevol element de personalització que s'hagi afegit, tal com es descriu a continuació.
 •     L'identificador d'autor MR.
 •     L’any de la primera publicació indexada a MathSciNet i un enllaç a aquesta.
 •     El nombre total de publicacions autoritzades indexades a MathSciNet.
 •     El nombre total d’autors / publicacions relacionades indexades a MathSciNet.
 •     El nombre total de citacions de llistes de referència contingudes a MathSciNet a articles o articles de l'autor de l'autor.
 •     Veure publicacions: un enllaç a totes les publicacions d’autor indexades a MathSciNet.
 •     Veure autor / publicacions relacionades: un enllaç a tots els autors / publicacions relacionades indexats a MathSciNet.
 •     Veure ressenyes: enllaç a totes les ressenyes de MathSciNet escrites per l'autor, si n'hi ha.
 •     Refina la cerca: un enllaç a una cerca de publicacions de MathSciNet amb l'autor ja identificat de manera única.
 •     Coautors: enllaç a la llista completa de coautors de l'autor seleccionat.
 •     Collaboration Distance: enllaç a una eina per mesurar la "distància" del coautor entre autors a la base de dades MR.
 •     Un enllaç a la pàgina de l'autor del Mathematics Genealogie Project (MGP), si n'hi ha.
 •     Cites: un enllaç als articles citats de l'autor, si n'hi ha, ordenats per nombre de cites.
 •     Un núvol de coautors, en el qual es donen els 50 principals coautors de l’autor donat, amb una mida variable segons la freqüència. Aquests noms estan vinculats individualment als treballs de coautor.
 •     Un núvol de publicacions, on es ressalten les publicacions indexades de l’autor mitjançant la Classificació de matèries de matemàtiques (MSC2020), amb una mida variable segons la freqüència. Els descriptors de classe estan enllaçats a totes les publicacions indexades amb la classe MSC primària escollida.
 •     Un núvol de cites, on es ressalten les publicacions indexades i citades de l’autor mitjançant la Classificació de matèries de matemàtiques (MSC2020), amb una mida variable segons la freqüència. Els descriptors de classe estan vinculats a totes les publicacions indexades i citades amb la classe MSC primària escollida.
 •     Alguns altres camps poden aparèixer als perfils d'autor seleccionats.

Veure tots els elements d’un autor seleccionat

Per obtenir una llista d’obres associades a un autor, seleccioneu Visualitza publicacions. Els resultats es mostren com una llista de dades bibliogràfiques. Des d'aquesta pantalla, es poden seleccionar elements complets per mostrar-los.

Visualitzeu tots els ítems de l'autor o relacionats amb un autor seleccionat

Aquesta llista inclou tots els ítems creats per un autor seleccionat, juntament amb altres ítems relacionats de manera significativa amb l’autor. Els exemples més habituals d’aquesta connexió són elements per als quals l’autor seleccionat era editor, traductor o era objecte d’una biografia.

Refina la cerca

Per combinar el nom d'un autor amb altres criteris de cerca, seleccioneu Refina la cerca. Es mostrarà la pantalla de cerca de publicacions amb el nom de l’autor com a primer criteri de cerca. Introduïu els criteris de cerca restants i feu clic al botó Cerca.

Coautors

Aquest enllaç retorna tots els autors de la base de dades MR que hagin estat coautors d'almenys un article o llibre amb l'autor seleccionat. La llista de noms té la mateixa presentació i opcions que el resultat d'una cerca d'autor, tal com es descriu a Activa la cerca.

Calculeu una distància de col·laboració

La selecció de la distància de col·laboració porta l’usuari a una cerca de distància de col·laboració, amb l’autor seleccionat emplenat com un dels dos autors de la cerca.

Projecte de Genealogia de Matemàtiques

Si seleccioneu Mathematics Genealogy Project, accedireu a la pàgina de l'autor al lloc del Mathematics Genealogy Project (MGP), si hi ha una entrada per a l'autor al lloc del MGP. MGP és un servei del Departament de Matemàtiques de la Universitat Estatal de Dakota del Nord, en associació amb la Societat Americana de Matemàtiques.

Cites

Si seleccioneu les citacions, si hi ha un enllaç disponible, es produirà una llista dels articles citats de l'autor, per ordre descendent del nombre de citacions. Aquestes cites són les que figuren a la base de dades de citacions MathSciNet.

Personalització

La personalització del vostre perfil d’autor MR us ajuda a identificar-vos més i us permet crear nous canals de comunicació amb persones interessades en el vostre treball. El vostre propi perfil d’autor MR es pot personalitzar de 4 maneres:

    Imatge
    Nom complet en script natiu
    Correu electrònic de contacte
    URL personal

Podeu introduir qualsevol o tots aquests elements de personalització. Per personalitzar la vostra pàgina de perfil, feu clic a l'enllaç blau Edita el perfil d'autor situat a la part superior dreta. Inicieu sessió al vostre compte al lloc AMS.

Introduïu els criteris de cerca

Inicialment, el cursor es troba al quadre d’entrada de text en blanc de Diari. Introduïu els criteris de cerca (una abreviatura de revista, un nom de revista, un nom parcial o un ISSN). A continuació, es detallen algunes pautes a tenir en compte a l’hora de cercar una revista a MathSciNet:

 •         Les cerques de MathSciNet no distingeixen entre majúscules i minúscules.
 •         En introduir una abreviatura de revista com a criteri de cerca, no sol ser necessari introduir l’abreviatura de revista MR exacta. Moltes abreviatures raonables funcionaran. Per exemple, cadascuna de les cadenes de cerca següents retornarà una llista de titulars que inclouen Israel Journal of Mathematics: isr j math, israel jour math, israel jour of math, israel journal of math, israel.
 •         Es pot introduir un ISSN amb un guió, un espai o cap espai. Per exemple, tots els següents són acceptables: 0002-9920, 0002 9920, 00029920.
 •         El caràcter comodí és l'asterisc (*) i es pot utilitzar a qualsevol lloc de la cadena de diari per ampliar la cerca. No es pot utilitzar al començament d'una "paraula".

Resultats de cerca de bases de dades de revistes

Els resultats de cerca inicials que es mostren proporcionen una llista de revistes que coincideixen amb els criteris de cerca. Algunes revistes apareixeran com a cobertes indexades o Històriques. Si una revista apareix com a portada indexada, tots els articles de recerca de cada número s’indexen a la base de dades de revisió matemàtica. Els tipus de documents que no es poden indexar inclouen: ressenyes de llibres, cartes a l’editor, anuncis, notícies o anuncis, editorials. Si una revista apareix com a Històrica, la revista ha deixat de publicar-se, s'ha continuat amb un nou títol, sèrie o editor o, per raons editorials, ja no està indexada per la base de dades de revisions matemàtiques

Per veure informació bibliogràfica de qualsevol de les revistes llistades, feu clic al nom de la revista enllaçada.

Informació bibliogràfica de la revista

La informació bibliogràfica d’una revista inclou el nom i l’adreça de l’editor, ISSN, CODEN (si està disponible), la freqüència de publicació i un enllaç al lloc web de la revista, si està disponible. Si els números de revistes s’arxiven electrònicament a més d’un lloc, és possible que hi hagi diversos llocs web a la llista.

Per a aquells que utilitzen canals RSS per donar-se a conèixer actualment, es proporcionen enllaços RSS 1.0 i RSS 2.0 a la pàgina d'informació bibliogràfica de la revista.

A la part inferior de la pàgina d’informació bibliogràfica hi haurà un enllaç de la llista d’aquest número de revista. Feu clic a sobre per recuperar el llistat. Cada número de número serà un hiperenllaç. Feu clic en un d’aquests enllaços per mostrar un llistat de dades bibliogràfiques. Si la revista utilitza numeracions de pàgines consecutives en els números, la llista de títols estarà per ordre de números de primera pàgina, com en una taula de continguts. A la llista de títols, es poden seleccionar elements complets per mostrar.

Nota: la informació sobre els números no està disponible a la base de dades de revistes per a números de revistes anteriors a 1985. Per cercar números de revistes anteriors a 1985, podeu utilitzar el camp Revista de publicacions de cerca juntament amb l'any de publicació i potser números de volum i número (al camp Anywhere) ) com a solució parcial.

Si els elements no apareixen a la llista per a un problema, no s'ha seleccionat cap element per indexar-los o bé els elements a indexar encara no s'han carregat a la base de dades MR.

Activeu la cerca

Un cop introduïts tots els criteris de cerca desitjats, feu clic al botó Cerca. Els resultats de la cerca es mostren com un llistat de dades bibliogràfiques que coincideix amb els criteris de cerca. Des d'aquesta pantalla, es poden seleccionar elements complets per mostrar-los. Si la cerca dóna com a resultat un únic element, es retorna l'element complet corresponent en lloc d'un títol.

Abreviatures de sèries i enllaços de revistes / articles

    Abreviatures de noms de sèries: format PDF
    Llista d'abreviatures en sèrie MR: format ASCII
    Consulteu la llista de revistes per a les quals hi ha enllaços d’articles o revistes a MathSciNet

Llistes de referència a MathSciNet

La base de dades MR inclou llistes de referència de revistes seleccionades (les revistes de la llista de referències). Aquestes llistes de referència, en tots els casos, s’extreuen de números publicats des del 2000 fins a l’actualitat i, en determinats casos, de números publicats des de 1997 fins a l’actualitat. La majoria de les llistes de referència estan teclades des del paper original. En el cas d'algunes revistes, s'utilitza un mètode d'extracció automàtica. En ambdós casos, les llistes de referència resultants s’executen a través d’un algoritme de coincidència automatitzada per fer coincidir el màxim nombre de referències possible a elements de la base de dades MR.

Les llistes de referència es presenten seguint el text de revisió associat amb l’ítem. No s’intenta fer cap teclat per corregir els errors de les llistes de referència. Es presenten exactament tal com apareixen al document original.

Revistes de la llista de referència de la base de dades de citacions

La base de dades de citacions es basa en la informació continguda en llistes de referències extretes de determinades revistes, les revistes de la llista de referències, cobertes per MathSciNet. Les llistes de referència de totes les revistes cobertes a la Citation Database es remunten a l'any de publicació del 2000. Un nombre menor de revistes tenen llistes de referències a MathSciNet fins al 1997. Un procés acurat de selecció editorial entra en la construcció de la revista Citation Database

Referències coincidents a les llistes de referències

Per tal de proporcionar el màxim nivell de precisió a la base de dades de citacions, tots els elements de les llistes de referència MathSciNet es fan coincidir amb la base de dades MR en un procés automatitzat. Només s’inclouen a la base de dades de citacions aquelles cites que coincideixin de manera inequívoca amb un element de la base de dades. Aquestes coincidències s’anoten explícitament, en qualsevol llista de referències particulars, mitjançant l’enllaç MathSciNet resultant. La informació bibliogràfica d’un ítem coincident que s’utilitza a la base de dades de citacions s’extreu de la base de dades MR, no del text de la llista de referència, que sempre es pren textualment de l’ítem original.

Hi ha diverses raons per les quals una cita de llista de referència concreta pot no coincidir amb un element de MathSciNet i, per tant, ser exclosa de la base de dades de citacions.

La cita pot fer referència a un element que no es troba a la base de dades MR. Aquesta és la raó més típica. La data de publicació de l’ítem pot ser anterior a l’inici de la base de dades MR, o l’ítem pot estar en una àrea que es troba al límit de la cobertura, o bé l’element pot ser un preimpressió / enviat / en un document de premsa que encara no publicat.

La cita pot tenir informació bibliogràfica insuficient per confirmar una coincidència.

Per tal de reduir el nombre de coincidències falses positives, els procediments automatitzats requereixen un cert nivell de confirmació. Algunes revistes utilitzen estils de referència que ometen títols, per exemple, i això sovint significa que no hi ha prou informació de confirmació per fer una coincidència.

La cita pot tenir informació bibliogràfica incorrecta per confirmar una coincidència. El nivell de confirmació descrit al paràgraf anterior també es pot subvertir amb informació incorrecta. Per exemple, un any de publicació equivocat en alguns casos pot impedir una coincidència.

La cita pot ser similar a més d’un element de la base de dades MR. L’algorisme de coincidència s’ha ajustat amb molta cura al llarg del temps per maximitzar el nombre de coincidències correctes i minimitzar el nombre de coincidències incorrectes. Tanmateix, aquests ideals competeixen entre ells. Les monografies de diverses edicions i articles de continuació amb el mateix títol (I., II., Etc.) poden no coincidir.

Seleccioneu un autor

Els autors de la base de dades de citacions es seleccionen d’una manera molt similar a la selecció d’autors a la base de dades d’autors de MathSciNet. Els noms s’introdueixen en primer lloc. Si hi ha ambigüitat, es presenta una llista d’autors. Trieu l'autor desitjat de la llista.

Informació de l'autor retornada de la base de dades de citacions

Es donen els recomptes de les deu referències associades amb l'autor més freqüentment. Aquests recomptes es troben en totes les llistes de referència de MathSciNet. Com que les revistes de la llista de referències de MathSciNet són només una part de totes les revistes cobertes per MathSciNet, aquests recomptes solen ser un recompte del nombre total de referències de la literatura matemàtica publicada. Una llista de referència pot contenir diverses cites a un autor determinat: totes es compten. Els recomptes per a cada ítem són els recomptes de cites de referència per a aquest ítem a MathSciNet.

Si hi ha més de deu articles coincidents associats amb l'autor, el nombre restant de referències coincidents es dóna com a total.

El recompte de tots els autors diferents les citacions dels quals s’inclouen en el recompte total es dóna a la part superior de la pàgina. Aquests autors s’extreuen de la base de dades d’autors de MathSciNet, basada en els elements coincidents de les llistes de referència de MathSciNet.

Seleccioneu una revista

Les revistes de la base de dades de citacions es seleccionen d’una manera molt similar a la selecció de revistes a la cerca de revistes MathSciNet. Podeu introduir el nom complet de la revista, l'abreviatura MathSciNet o, en molts casos, gairebé qualsevol abreviatura raonable. En alguns casos, la subespecificació d'un nom de revista pot tenir més èxit que la sobreespecificació. Si hi ha ambigüitat, es mostra una llista de revistes en un menú desplegable. També podeu introduir un ISSN.

Informació del diari retornada de la base de dades de citacions

Quocient de citació matemàtica

El quocient de citació matemàtica (MCQ) compara dos recomptes per a una revista i un any seleccionats. El primer recompte és el nombre de referències coincidents a articles de la revista donada, des de l'any de publicació seleccionat, en totes les revistes de la llista de referències, on les referències es troben dins del període de cinc anys anterior a l'any donat. El segon recompte és el nombre total de treballs (indexats a MathSciNet) a la revista donada durant el mateix període de cinc anys. El MCQ és el quocient, amb el nombre de cites al numerador i el nombre d’articles al denominador. El nombre de cites i el nombre de papers es desglossen per a cada any del període de cinc anys. El percentatge entre parèntesis és el percentatge d’articles publicats l’any determinat que s’han citat almenys una vegada a l’any.

La revista d’aquest exemple tenia un total de 2187 articles indexats a MathSciNet durant el període de cinc anys del 2009 al 2013. Al llarg de totes les llistes de referència de MathSciNet per a números amb publicació de l’any 2014, hi havia un total de 1422 referències coincidents a articles a la revista donada amb l'any de publicació en el mateix període de cinc anys. El MCQ és el quocient de 1422 i 2187, és a dir, 0,65.

El "206" de la fila superior de la taula compta amb 206 referències coincidents en revistes de la llista de referències amb l'any de publicació 2014 a articles de la revista seleccionada amb l'any de publicació 2013. El "389" de la fila superior compta 389 articles a la revista seleccionada, amb l'any de publicació 2013, indexat a MathSciNet. El "56%" de la primera fila indica que el 56% (218) dels 389 articles del 2013 s'han citat en qualsevol any.

Els números de la columna Cites a diari enllacen a llistes de títols dels elements de MathSciNet amb les referències corresponents a les llistes de referències associades. Els números de la columna Articles publicats a Journal enllacen als articles de MathSciNet per als articles de la revista dels anys donats.

A sota de la taula es mostra l’All MCQ de tots els dies amb finalitats comparatives. Això fa que totes les revistes de la base de dades de citacions es converteixin en un únic superdiari i es calculi el MCQ d’aquest diari All Journal, de l’any seleccionat.

A sota de la taula MCQ, els recomptes de totes les referències a la revista seleccionada en l'any donat, per any de referència, es presenten gràficament, en intervals de cinc anys. A més, es dóna el nombre total de referències coincidents a la base de dades de citacions a articles de la revista donada durant l’any determinat i durant tots els anys de publicació.

Comprensió de la base de dades de citacions

Tots els resultats retornats per les consultes a la base de dades de citacions s’han d’interpretar amb cura.

 •     Es basen en les llistes de referència de la llista restringida de revistes de la llista de referència MathSciNet: aquelles revistes per a les quals s’inclou una llista de referència a MathSciNet.
 •     Les llistes de referència són una addició força nova al contingut de MathSciNet. Algunes revistes de llistes de referències inclouen llistes que es remunten a 1997, però per a la majoria de revistes de llistes de referències, les llistes de referències comencen amb el 2000.
 •     Tots els recomptes es basen en coincidir els elements de la llista de referència amb la base de dades MR. Les entrades de llista de referència sense correspondència no s’inclouen en cap compte.

    Hi pot haver coincidències falses: cites que corresponen a un element de la base de dades MR, però que coincideixen amb un altre element de la base de dades MR. En aquests pocs casos, l'element introduït a la base de dades de citacions no és la cita correcta.

Podeu trobar més informació sobre la base de dades de citacions a l’assaig Understanding the MR Citation Database.

Cerca per matèria

Els llibres o articles de revistes més citats en una àrea temàtica es retornen en introduir una classificació de 2, 3 o 5 caràcters de l’esquema de classificació de matèries de 2010. Els menús desplegables presenten una selecció del tipus de publicació i del nombre d’ítems que es mostraran.

Podeu trobar més informació sobre la base de dades de citacions a l’assaig Understanding the MR Citation Database.

Cerca per any

Aquesta cerca retorna una llista dels llibres o articles de revistes més citats publicats en un any determinat. Els menús desplegables presenten una selecció del tipus de publicació i del nombre d’ítems que es mostraran.

Podeu trobar més informació sobre la base de dades de citacions a l’assaig  Understanding the MR Citation Database.

Top 10 llistes

En aquesta pestanya, hi ha menús desplegables que retornaran llistes dels 10, 20, 50 o 100 llibres o articles de revistes principals classificats segons el nombre de citacions de MR de l’ítem d’un any determinat. Les revistes principals es mostren segons el seu quocient de citació matemàtica (MCQ). Com a mínim deu articles de la revista publicats en els cinc anys anteriors a l’any que s’han citat han de figurar a la base de dades d’MR perquè la revista pugui qualificar per obtenir la condició de top-ten.

Tipus de documents a MathSciNet

 • DML ITEM: Aquests ítems s’associen als diversos projectes de digitalització d’arreu del món caracteritzats com la Biblioteca Mundial de Matemàtiques Digitals (WDML). Es convida als projectes de digitalització de matemàtiques a aportar les seves dades bibliogràfiques a Mathematical Reviews. A mesura que els diversos llocs aportin les seves dades bibliogràfiques a Mathematical Reviews, es crearan nous ítems MathSciNet per a aquests ítems. Aquests articles nous es poden cercar per títol, nom de l'autor, nom de revista i any de publicació (i altra informació específica de la revista) i proporcionen enllaços al material original digitalitzat. La majoria d’aquests articles tenen data de publicació anterior al 1940, però també n’hi pot haver a partir del 1940.
 • Thesis: Aquests ítems representen tesis de doctorat  les dades bibliogràfiques de les quals han estat aportades per una font externa. No s’inclouen a la llista d’elements produïts fent clic al nom de l’autor i no estan classificats. Tot i això, apareixen en un autor o una cerca de bases de dades relacionada amb l'autor o l'autor. Es proporcionen enllaços a la tesi i la seva font.
 • Reviewed: Un document revisat és aquell per al qual s’ha completat el tractament bibliogràfic complet, inclòs el treball d’autoritat d’autors i la classificació MSC, i del qual hi ha una revisió. La revisió és, en la majoria dels casos, una revisió de tercers i, en la resta dels casos, sol ser un resum de l´autor.
 • Database Expansion Item: Aquests ítems representen una ampliació de l'abast de la cobertura per part de la base de dades de ressenyes matemàtiques. Els elements d’expansió de la base de dades no estan classificats i no tenen ressenyes. En tots els altres aspectes, es tracten com tots els altres elements de la base de dades de ressenyes matemàtiques. En particular, s’identifiquen els autors i els articles tenen enllaços de revistes i enllaços d’ítems originals (quan estiguin disponibles). Aquests elements es poden identificar a la informació bibliogràfica mitjançant el text Item Expansion Database, que es presenta a la part inferior de les dades bibliogràfiques.
 • Pending: Un document pendent és aquell per al qual s’ha completat el tractament bibliogràfic complet, inclòs el treball d’autoritat d’autor i la classificació MSC, però per al qual la revisió encara no s’ha completat.
 • Indexed: Un document indexat és aquell per al qual s’ha completat el tractament bibliogràfic complet, inclòs el treball d’autoritat d’autors i la classificació MSC. Els elements indexats no es revisaran.
Licencia de Creative Commons
Este obra cuyo autor es Servei de Biblioteques i Documentació. Universitat de València está bajo una licencia de Reconocimiento-NoComercial-CompartirIgual 4.0 Internacional de Creative Commons.