Skip to Main Content Imagen con enlace a nueva ventana
Biblioteca UV

Recursos-e Ciències: Food Science Source: Cerques

Tipus de cerca

 

A la pantalla de "Cerca bàsica" introduïm directament el terme o els termes de cerca desitjats, i cliquem en "Cercar". Opcionalment, per concretar més la consulta, podem afegir ampliadors o limitadors, a través de "Opcions de cerca", que es troben sota la caixa de cerca.

Nota: El més recomanable a EBSCOhost és cercar en anglès, ja que la majoria dels documents estàn en aquesta llengua i, els que estàn en una altra, també estàn descrits en anglès.

Videotutorial Cerca Bàsica a EBSCOhost.

EXEMPLE:

En la nostra cerca bàsica, hem posat aquestes paraules en anglès: "sustainable agriculture". Pretenem recuperar aquells articles, que parlin de l'agricultura sostenible o de matèries equivalents, en revistes acadèmiques. Per aquest motiu, hem seleccionat aquestes opcions:

  1. "Modos y ampliadores de búsqueda:

     Modos de búsqueda: Booleano/Frase. 

     Aplicar materias equivalentes."

2. "Limite sus resultados:

     Tipo de documento: Article.

     Tipo de publicación: Academic Journal."

Nota: Els resultats són diferents si posem les paraules en anglès o espanyol.

 

A la pantalla de "Cerca avançada" és possible introduir diversos termes a les diferents caixes de cerca, de manera simultània, seleccionant els diferents camps que apareixen al desplegable (autor, títol, matèria, etc.), i cliquem en "Cercar". Podem afegir o eliminar caixes de cerca depenent de la nostra estratègia de cerca, establir límits, i combinar els operadors booleans AND, OR, NOT.

Nota: El més recomanable a EBSCOhost és cercar en anglès per obtindre més resultats.

Videotutorial Cerca Avançada a EBSCOhost.

EXEMPLE:

En la nostra cerca avançada, hem posat aquestes paraules en anglès: "sustainable agriculture" AND feeding. Pretenem recuperar aquells articles, que parlin de l'agricultura sostenible (en el camp títol) i l'alimentació (en qualsevol camp), o de matèries equivalents, en revistes acadèmiques. A més, a text complet, en tots els idiomes, i entre els anys 2019 i 2020. Per aquest motiu, hem seleccionat aquestes opcions:

1. "Modos y ampliadores de búsqueda:

     Modos de búsqueda: Booleano/Frase.

     Aplicar materias equivalentes."

2. "Limite sus resultados:

     Tipo de documento: Article.

     Tipo de publicación: Academic Journal.

     Texto completo. 

     Idioma: Todos.

     Fecha de publicación: Start year 2019 - End year 2020."

Nota: Els resultats són diferents si posem les paraules en anglès o espanyol.

Ampliar la cerca i limitar els resultats:

AMPLIAR LA CERCA. Al marge esquerre tenim "Depurar los resultados":

 • Booleà/Frase: Apareix marcada per defecte i permet cercar amb qualsevol dels operadors booleans (AND, NOT, OR) o la frase exacta que s'escrigui al requadre.
 • Cerca tots els meus termes de cerca: Recupera documents utilitzant l'operador AND per defecte.
 • Cerca algun dels meus termes de cerca: Cerca qualsevol dels termes seleccionats, ja que utilitza l'operador OR.
 • Cerca a SmartText: Permet escriure o copiar qualsevol text sense importar la manera com s'introdueixi. Els resultats s'ofereixen tenint en compte l'ordre següent: els resums, els títols dels articles i, finalment, les matèries o els descriptors dels articles. Aquest mode de cerca no està habilitat a totes les Bases de Dades.
 • Aplicar paraules relacionades: Amplia la cerca a través de sinònims i plurals dels termes introduïts.
 • Cerca dins del text complet dels articles: Cerca els termes seleccionats dins del text de cadascun dels articles continguts a la Base de Dades.
 • Cerca de temes relacionats: Amplia la cerca a través del vocabulari controlat.

LIMITAR ELS RESULTATS:

 • Text complet: Inclou a la cerca els documents que només tinguin el text complet.
 • Publicacions acadèmiques (arbitrades): Els resultats obtinguts es localitzen només a publicacions acadèmiques que tenen comitè d'experts.
 • Publicació: Cerca una publicació específica, si la coneixem.
 • Referències disponibles: Inclou a la cerca els documents que hagin estat citats.
 • Data de publicació: Cerca publicacions entre les dates establertes.
 • Vista ràpida d'imatges: Activa o desactiva l'opció de mostrar les imatges en miniatura a les pàgines de resultats.
 • Tipus de vista ràpida d'imatges: Permet triar la tipologia d'imatges que volem: fotografies en color o b/n, gràfics, taules, etc.
Licencia de Creative Commons
Este obra cuyo autor es Servei de Biblioteques i Documentació. Universitat de València está bajo una licencia de Reconocimiento-NoComercial-CompartirIgual 4.0 Internacional de Creative Commons.