Skip to Main Content Imagen con enlace a nueva ventana
Biblioteca UV

ODS Biblioteques UV: Publicacions d'associacions, etc (bibliotecàries)

Selecció de publicacions de biblioteques, d'associacions, institucions i organitzacions bibliotecàries

 

 

Aquesta pàgina conté una selecció de publicacions sobre els Objectius de Desenvolupament Sostenible i l'Agenda 2030. Cada bloc o caixa conté documents editats per una entitat o organització i comença amb l'enllaç a la mateixa. Si vols col·laborar aportant algun document més, ens pots escriure a odssbd@uv.es

 

Consejo de Cooperación Bibliotecaria

Consejo de Cooperación Bibliotecaria

El CCB és l'òrgan que canalitza la cooperació bibliotecària entre les administracions públiques

La implicación de las bibliotecas españolas en la Agenda 2030 (2021)

A la pàgina 30 se cita el Butlletí ONUBIB i els ODS. Biblioteca Dipositària de l'ONU

REDS

IFLA

ONU UNESCO

Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura

La UNESCO és l'Organització de Nacions Unides per a l'Educació, la Ciència i la Cultura. La UNESCO intenta establir la pau mitjançant la cooperació internacional en matèria deducació, ciència i cultura. Els programes de la UNESCO contribueixen a aconseguir els objectius de desenvolupament sostenible definits al Programa 2030, aprovat per l'Assemblea General de les Nacions Unides el 2015.

Educación 2030. Declaración de Incheon y Marco de Acción pra la realización del Objetivo de Desarrollo Sostenible 4

Garantizar una educación inclusiva y equitativa de calidad y promover oportunidades de aprendizaje permanente para todos.

REBIUN

Crue-Xarxa de Biblioteques REBIUN es constitueix com a Comissió Sectorial de Crue Universitats Espanyoles el 1998 i hi estan representades les biblioteques universitàries i científiques espanyoles (76 universitats i el CSIC)

Guía de acción de las bibliotecas universitarias y científicas para los ODS (2021)

Aquesta guia d‟acció és una de les iniciatives relacionades amb la meta del IV Pla Estratègic de REBIUN consistent a impulsar la contribució de les biblioteques universitàries i científiques espanyoles als ODS de l‟Agenda 2030

Cuarto Plan estratégico de REBIUN: 2020-2023 (2021)

Per elaborar aquesta proposta es va comptar amb l'ajuda dun grup de treball, coordinat des del Comitè Executiu, la missió del qual va consistir a recopilar dades i informacions i preparar propostes i documents parcials relatius a les fases inicials del procés de planificació: missió, valors , comunicats d'interès i anàlisi DAFO. Aquests documents van ser examinats i revisats pel Comitè Executiu, que també es va encarregar de posar en marxa consultes adreçades als/les directors/es de les biblioteques membre de ple dret.

Licencia de Creative Commons
Este obra cuyo autor es Servei de Biblioteques i Documentació. Universitat de València está bajo una licencia de Reconocimiento-NoComercial-CompartirIgual 4.0 Internacional de Creative Commons.