Skip to Main Content Imagen con enlace a nueva ventana
Biblioteca UV

Química: Recursos Web

Associacions, societats, centres d'investigació i organismes importants

DWSIM - Chemical Process Simulation

DWSIM és un CAPE-Open Simulador de Procés Químic (disponilbe per a  Windows, Linux, macOS, Android i iOS)  que té una l'interfície gràfica de fàcil ús amb moltes utilitats presents en simuladors de procés químics de tipus comercials.

 

Diagrama de flujos

Catàlegs comercials

ChemOffice Professional 2017

ChemOffice Profesional

ChemOffice Professional és una col·lecció d'eines intel·ligents i integrades que permet als científics i investigadors treballar amb estructures químiques (en 2D o 3D) així com obtenir informació sobre les seues propietats químiques i físiques, emmagatzemant aquesta de tal forma que posteriorment puga compartir-la amb el món científic.

La integració d'aquestes aplicacions amb els programes de Microsoft  Office (Word, Excel….) ofereix als científics solucions completes per a gestionar, modelar i publicar la informació química i biològica.

Instruccions per a la instal·lació

Avogadro

Avogadro és un potent programa per a dibuixar i visualitzar estructura molecular 3D. D'aquesta forma, i mitjançant l'ús dels elements de la taula periòdica i altres eines, podràs crear estructures simples, dobles o triples, amb diferents elements de colors com el carboni, nitrogen, oxigen, etcètera.
La utilitat també compta amb estructures moleculars predefinides com DNA, RNA i cèl·lules unitàries que podràs inserir en el dibuix de forma senzilla. La plataforma també permet agregar efectes d'animació com per exemple rotació automàtica i per descomptat editar el dibuix realitzat.

Es un programa Open Source disponible per a Windows, Linux i Mac OS X.

Imagen Avogadro

Jmol

Jmol es un programari que permet visualtizar estructures moleculars tridimensionals de manera interactiva.

Recursos Educatius

ThoughtCo. Chemistry

La pàgina de Química de ThoughtCo et brinda la possibilitat d' aprendre a nivell teòric sobre reaccions químiques, elements y la taula periòdica, així com d'altres aspectes relacionats amb la química (lleis químiques, química física, bioquímica...). Ofereix recursos per a estudiants i pares, docents i, també, estudiants adults. A més a més, posa a la teua disposició recursos similars d'altres disciplines del coneixement humà.

 

ACS Chemistry for Life

La Societat Americana de Química posa a l' abast diversos recursos per a docents, estudiants de tots el nivells de l' àrea de química, activitats relacionades amb aquesta disciplina, possibilitat de buscar llibres y revistes...

 

ChemColective

Aquest projecte de la Biblioteca Nacional Digital de Ciència (NSDL, per les sigles en anglès) està dirigit a alumnes d' universitats i de secundària, oferint la possibilitat d' aprendre, complementar i millorar l' estudi i comprensió dels estudis en química mitjançant recursos interactius i activitats que permeten realitzar simulacions.

 

Chemistry Resources Worldwide

Directori i motor de cerca de recursos relacionats amb la química a Internet que selecciona els llocs web amb la millor informació, recursos, disseny i navegació, facilitant lel procés d' obtenció d' informació qualificada relacionada amb la química.

 

ChemistryViews

És la revista de notícias en línia d'Europa de Química, una organització de 16 societats químiques europees. Informa sobre que està passant en la comunitat de química global i té un focus fort en les persones darrere de la ciència.

 

Chem Tube 3D

Estructures i animacions 3D interactives i més informació complementària (The University of Liverpool).

 

ChemTutor: A place to practice chemistry

Tutorials en vídeo i problemes pràctics per ajudar-te a treballar els conceptes bàsics perquè pugues començar bé la teuaprimera classe de química universitària. Crea un compte i comença!

 

Crystallography Open Database

Crystallography Open Database. Col·lecció en accés obert d' estructures cristal·lines de compostos orgànics, inorgànics, organometàl·lics i minerals. Exclou biopol·límers.

 

OPEN CULTURE

Cursos gratuïts de Química en línia de les principals universitats del món. Pots descarregar aquests cursos d'àudio i vídeo directament. Visita la col·lecció completa d' al voltant de 1 700 cursos en línia gratuïts.

 

NSDL The National Science Digital Library

La Biblioteca Nacional Digital de Ciència ofereix recursos educatius en línia d'alta qualitat per a l'ensenyament i l'aprenentatge, amb èmfasi actual en les disciplines de ciències, tecnologia, enginyeria i matemàtiques (STEM, per les sigles en anglès). Diversos proveïdors han aportat metadades a NSDL per a la cerca organitzada i l'accés obert als recursos educatius mitjançant aquest lloc web i els seus serveis. La majoria dels recursos de la biblioteca s'adhereixen als principis d'accés als recursos educatius oberts (OER, per les sigles angleses), tot i que alguns recursos estan restringits a la pertinença al lloc del proveïdor o poden tenir un cost associat (s'indica al registre complet del recurs).

 

PHET

PhET (sigles angleses de Tecnologia per a l'Educació en Física), és una biblioteca digital desenvolupada per la Universitat de Colorado que ofereix simulacions interactives (en Java i Flash) per a l’ensenyament i l’aprenentatge de física, química, biologia, matemàtiques i ciències de la terra.

 

Aquest lloc web ofereix enllaços web,  seleccionats acuradament, a materials didàctics i altres recursos d' interès per al professorat de Química i les persones encarregades del disseny de cursos relacionats amb la matèria. 

 

Virtual Chemistry

Col·lecció d'experiments virtuals realitzada per la Universitat d' Oxford.

 

Mentimeter

Crea presentacions i reunions interactives des de qualsevol lloc utilitzant enquestes en directe, qüestionaris, núvols de paraules, preguntes i respostes en temps real, amb independència de la distància o la presencialitat.

Licencia de Creative Commons
Este obra cuyo autor es Servei de Biblioteques i Documentació. Universitat de València está bajo una licencia de Reconocimiento-NoComercial-CompartirIgual 4.0 Internacional de Creative Commons.