Skip to Main Content Imagen con enlace a nueva ventana
Biblioteca UV

Google Académico: Perfil d'investigador

Perfil

Per a crear-se un perfil, primer cal iniciar sessió en Google. Després, entrar en Google Académico (https://scholar.google.es/) i clicar sota la icona “Mi perfil”. La creació del perfil té tres passos: Perfil, Articles i Configuració.

Cal omplir el formulari de registre (dades personals, fotografia, correu electrònic, etc.). És recomanable afegir l’ORCID entre parèntesi al costat del nom.

Creació d´un perfil d´autor

 

 

Una vegada iniciada la sessió en Google, cal prémer en "El meu perfil", que apareix a part superior esquerra de la pàgina principal de Google Académico (https://scholar.google.es/)

 

Cal prémer en la icona de la càmera per a agregar o canviar la foto de perfil i prémer en la icona del llapis al costat del nom per a modificar o agregar dades personals. És molt recomanable agregar el codi ORCID al costat del nom i en l'apartat de pàgina principal.

Edició del perfil d´autor

 

Si detecta que té més d'un perfil creat, li recomanem eliminar els duplicats per a conservar només un perfil en Google Scholar. Per a això, ha d'entrar en el perfil que desitge esborrar. En l’apartat Configuración del menú que apareix en la part superior esquerra de la pantalla (3 barres horitzontals), cal prémer sobre “Cuenta”, on tenim l’opció d'esborrar el compte.

Esborrar perfils duplicats

Articles

  1. Per grups: Google detecta els articles associats al nom de l’autor i els presenta per grups, cada grup associat a una variant del nom. Abans d’afegir-los, cal comprovar que els articles són reialment nostres. Els podem revisar clicant sota l’enllaç principal de cada grup.
  1. Article per article: Google ens ofereix la cerca sense agrupar per variants. Podem anar afegint els articles un per un, però tenint en compte que la cerca serà més heterogènia i serà més fàcil trobar-hi articles que no siguen nostres.

Afegir articles

 

També podem utilitzar el buscador i provar variants del nostre nom que se’ns ocórreguen i cercar per títols complets de les obres que volem afegir.

  1. Una tercera opció és afegir els articles manualment, omplint les dades en el formulari

Afegir articles manualment

Una vegada completat el nostre perfil, podem tornar a revisar la configuració dels nostres articles prement el símbol +.

Revisió de la configuració dels nostres articles prement el símbol +

Si en algun dels articles afegits al nostre perfil localitzem algun detall incorrecte, tenim la possibilitat d'editar-lo i corregir-lo. Només cal:

  1. Clicar sota el títol de l’article

Edició d´articles

  1. En la finestra emergent que apareix, fer clic en el llapis. Això ens portarà a un formulari igual al de l'entrada manual d'articles, on podrem corregir el que necessitem.

Edició manual d´articles

 

Per a retirar del nostre perfil aquells articles que no són de la nostra autoria existeixen dues opcions:

  1. En marcar un o diversos articles en el nostre perfil, apareixen diverses opcions en la barra situada damunt del nostre llistat de publicacions. Una d'elles és Eliminar

Eliminació d´articles

 

  1. Quan cliquem en el títol d'un article també trobem la icona de la paperera, de manera que així també podem eliminar-lo.

Eliminació d´articles

Els documents inclosos en la paperera poden ser revisats per a recuperar-los o eliminar-los definitivament. Per a accedir a la paperera cal clicar en els tres punts situats en la barra superior, sense tenir seleccionat cap article.

Eliminació d´articles

Google rastreja els nostres articles a través de la web, de manera que un mateix article pot aparéixer en diferents fonts. Això és el que Google cataloga com a "versió". Identifica l'article i agrupa les diferents cites que provenen de totes les versions d'aqueix article. Si cliquem en les versions, ens presentarà el mateix article indicant cadascuna de les fonts on l'ha trobat.

Fusió d´articles

No obstant això, de vegades Google pot no agrupar totes les versions d'un article, i considerar algunes d'elles com a articles diferents, originant duplicitats i repeticions innecessàries. Per a solucionar-ho, des del nostre perfil, seleccionem els documents duplicats i, en la barra superior cliquem sota Combinar. Triarem la versió de l'article que reflectisca les dades amb major fidelitat. Una vegada fusionats, els recomptes de cites i mètriques s'actualitzaran automàticament tenint en compte totes les versions fusionades.

Combinació d´articles

Configuració

Google ens oferirà dues opcions per a l’actualització dels nostres articles: una automàtica i altra manual. IMPORTANT: Triarem l’opció “Enviar-me actualitzacions per correu electrònic per a que les revise”, per tal d’evitar la càrrega automàtica d’articles que no són nostres.

 Actualització dels nostres articles

 

En aquest pas final, podrem fer públic el nostre perfil marcant la pestanya corresponent, d'aquesta manera ens donarà major visibilitat personal i institucional. Fent el nostre perfil públic, Google ens avisarà cada vegada que tinguem noves cites.

Visibilitat del perfil

Si fem públic el nostre perfil d'investigador, les persones que ens busquen en Google Académico ho veuran indicat d'aquesta manera:

Visualització del  perfil públic

 

Licencia de Creative Commons
Este obra cuyo autor es Servei de Biblioteques i Documentació. Universitat de València está bajo una licencia de Reconocimiento-NoComercial-CompartirIgual 4.0 Internacional de Creative Commons.