Skip to Main Content
 

Autonomia Personal i Dependència: Inici

Guia específica d'Autonomia personal i dependència

S’entén per dependència al «estat de caràcter permanent en què es troben les persones que, per raons derivades de l’edat, la malaltia o la discapacitat, i lligades a la falta o a la pèrdua d’autonomia física, mental, intel·lectual o sensorial, precisen de l’atenció d’una altra o altres persones o ajudes importants per a realitzar activitats bàsiques de la vida diària o, en el cas de les persones amb discapacitat intel·lectual o malaltia mental, d’altres suports per a la seua autonomia personal”

(Art. 2, Llei 39/2006, de 14 de desembre, de Promoció de l’Autonomia Personal i Atenció a les persones en situació de dependència)

Biblioteca de Ciències Socials Gregori Maians

Cerca al catàleg TROBES

undefined

Cerques globals des d'un únic punt en els recursos propis i en una gran quantitat  de recursos externs, molts a text complet

Guia d'ajuda completa

Recurs destacat

undefined El Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia (SAAD), és el conjunt de serveis i prestacions econòmiques destinats a la promoció de l’autonomia personal, l’atenció i protecció a les persones en situació de dependència, a través de serveis públics i privats concertats degudament acreditats, i contribueix a la millora de les condicions de vida dels ciutadans.

Cerca revistes per ISSN

Articles

Per trobar articles al catàleg Trobes, busca els termes del teu interès i utilitza el filtre de Tipus de recurs "Article"

Licencia de Creative Commons
Este obra cuyo autor es Servei de Biblioteques i Documentació. Universitat de València está bajo una licencia de Reconocimiento-NoComercial-CompartirIgual 4.0 Internacional de Creative Commons.