Skip to Main Content
 

Matemàtiques: Recursos Web

Associacions, centres d'investigació i organismes

Repositoris de dades d´investigació

Activitats de la Facultat de Matemàtiques

Activitats de la Facultat de Física que tenen a veure amb les Matemàtiques:

Recursos Educatius

 

Digital Commons Network reuneix articles acadèmics gratuits a text complet i revisats per parells, capítols de llibres, dissertacions, documents de treball, actes de congressos i altres treballs acadèmics originals.

 

Explora l' àmplia gamma de recursos que ofereix el portal de la Reial Societat Matemàtica Española mantingut pels ingressos de la pròpia societat (reptes matemàtics, història en relació amb les matemàtiques, publicacions divulgatives, aplicacions i més...)

 

Servidor Multimèdia de la Universitat de València de recursos docents com a suport a la docència presencial.

 

 

Biblioteca Digital de Funcions Matemàtiques (NIST).Projecte iniciat per a realitzar una revisió completa de funcions matemàtiques amb fòrmules, gràfiques i taules matemàtiques d' Abramowitz i Stegun que ha anat amp`liant la seua cobertura i actualitzant-se d'acord amb les necessitats actuals.

 

Punt d'accés central per a la cerca d'informació matemàtica. En una única consulta podeu cercar simultàniament literatura a les biblioteques, articles disponibles en línia, taules de continguts de revistes acadèmiques i també llocs d'Internet sobre matemàtiques.

 

Enciclopèdia matemàtica de referència, finançada per Wolfram Research Inc., els creadors del programari d'àlgebra computacional Mathematica. Parcialment finançada per una beca de la National Science Foundation dels Estats Units a la Universitat d'Illinois en Urbana-Champaign.

 

Recurs que posseeix un ampli coneixement i profunda potència computacional en matèria de matemàtiques, tant si es tracta d' aritmètica, àlgebra, càlcul, equacions diferencials o qualsevol altra cosa, WolframAlpha està a l' altura del desafiament. Obtín ajuda amb les tasques de matemàtiques, resol problemes específics de matemàtiques o trobe informació sobre temes i matèries relacionats amb les matemàtiques.

 

Crea presentacions i reunions interactives des de qualsevol lloc utilitzant enquestes en directe, qüestionaris, núvols de paraules, preguntes i respostes en temps real, amb independència de la distància o la presencialitat.

Licencia de Creative Commons
Este obra cuyo autor es Servei de Biblioteques i Documentació. Universitat de València está bajo una licencia de Reconocimiento-NoComercial-CompartirIgual 4.0 Internacional de Creative Commons.